Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu Miluieste-ma pe mine Pacatosul !

"Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de cele ce aveţi trebuinţă mai înainte ca să cereţi voi de la El. Deci voi aşa să vă rugaţi:
Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău;
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri;
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!"

(Mântuitorul Iisus Hristos - Evanghelia după Matei (6, 7-13)

luni, 29 aprilie 2013

The Chant Of Metta (With Lyrics & Meaning)

 

CANTECUL BUNATATII IUBIRII


Fie ca eu să fiu eliberat de vrajbă si pericol,
Fie ca eu să fiu eliberat de suferința mentală,
Fie ca eu să fiu eliberat de durerea fizică,
Fie ca eu să am grijă de mine însumi fericit.

Fie ca parinții, profesorii, rudele și prietenii,
Să fie eliberați de vrajbă și pericol,
Să fie eliberați de suferința mentală,
Să fie eliberați de durerea fizică,
Să aibe grijă de ei însiși fericiți.


Fie ca toți cei ce meditează în acest întreg,
Să fie eliberați de vrajbă și pericol,
Să fie eliberați de suferința mentală,
Să fie eliberați de durerea fizică,
Să aibe grijă de ei însiși fericiți.

Fie ca toți maeștrii și incepătorii din acest întreg,
Toți cei aflați pe o cale spirituală, fiecare bărbat,
fiecare femeie și toți ceilalți,
Să fie eliberați de vrajbă și pericol,
Să fie eliberați de suferința mentală,
Să fie eliberați de durerea fizică,
Să aibe grijă de ei însiși fericiți.

Fie ca donatorii noștrii ale celor patru rechizite,
a mâncării, veșmintelor, adăpostului și medicinei,
Să fie eliberați de vrajbă și pericol,
Să fie eliberați de suferința mentală,
Să fie eliberați de durerea fizică,
Să aibe grijă de ei însiși fericiți.


Fie ca îngerii noștri păzitori, în această mănăstire,
în acest sălaș, în acest întreg,
Să fie eliberați de vrajbă și pericol,
Să fie eliberați de suferința mentală,
Să fie eliberați de durerea fizică,
Să aibe grijă de ei însiși fericiți.

Fie ca toate ființele, toate cele care respiră, toate creaturile,
toți indivizii și toate personalitățile,
Fie ca toate femeile, toți bărbații,
Toți cei nobili, toți cei rătăciți, toți cei ignoranți.
Toate ființele umane, toate cele care sălașluiesc
în cele patru lumi de jos ale mizeriei și durerii,
Atât cel mic, cât și cel mare,
Atăt cel slab cât și cel tare,
Atât cel scund cât și cel înalt,
Să fie eliberați de vrajbă și pericol,
Să fie eliberați de suferința mentală,
Să fie eliberați de durerea fizică,
Să aibe grijă de ei însiși fericiți.


Fie ca toate ființele să fie eliberate de suferință,
Și tot ceea ce au adunat până acum să nu fie diminuat sau distrus.
Toate ființele sunt deținetoarele propriei Kamme (acțiune/faptă interioară)
În est, în vest, în nord, în sud
În sud-est, în nord-vest, în nord-est, în sud-vest,
În jos și in sus.
Să fie eliberate de vrajbă și pericol,
Să fie eliberate de suferința mentală,
Să fie eliberate de durerea fizică,
Să aibe grijă de ele însiși fericite.Sursa:http://www.youtube.com/watch?v=RsPQ_qBQP0s


luni, 22 aprilie 2013

SIMBOLISTICA - CRUCEA


 
 
Crucea Alfa şi Omega
Această cruce latină completată de literele Alfa şi Omega ne aminteşte că, deşi Iisus Hristos a murit pe cruce pentru răscumpărarea păcatelor noastre, el continuă să domnească veşnic peste Împărăţia Sa.
 
Crucea cu ancoră
Simbolizează nădejdea creştinilor în ajutorul lui Iisus Hristos. Crucea a fost utilizată şi ca emblemă a Sfântului Clement, episcop la Roma, despre ea tradiţia susţinând că ar fi fost legată de o ancoră şi aruncată în mare de împăratul Traian.
 
Crucea Botezătorului
Această cruce greacă este suprapusă peste litera din alfabetul grecesc "chi", care este şi prima literă a numelui lui Hristos (Christos). Ea formează o cruce cu opt braţe. Cum numărul opt este simbolul renaşterii sau al regenerării, această cruce este frecvent utilizată drept cruce abotezului.
 
Crucea trilobată
Este cea mai răspândită formă a crucii, ea evocând Sfânta Treime prin capetele sale în formă de trifoi.
 
Crucea bizantină
Crucea bizantină este folosită mai ales în Biserica ortodoxă greacă.
 
Crucea Patimilor, în trepte
Cele trei trepte pe care este aşezată crucea latină simbolizează patimile lui Iisus Hristos pe drumul Golgotei sau, mai ales, cele trei virtuţi creştine, care sunt credinţa, speranţa şi iubirea.
 
Crucea celtică, irlandeză
Unul din cele mai vechi simboluri folosite ale crucii. Această cruce era folosită de celţii creştinaţi din Marea Britanie şi din Irlanda.
 
Crucea învingătorului, a victoriei
Această cruce este completată cu prima şi ultima literă a numelui elenizat al lui Iisus (IC) şi cu prima şi ultima literă a numelui elenizat al lui Hristos (XC), în partea de sus, şi cu denumirea grecească pentru victorie (NIKA), în partea de jos. Barele scurte amplasate deasupra literelor indică faptul că este vorba de abrevieri.
 
Crucea ornamentată (Crosslet)
Cruce formată din patru alte cruci de dimensiuni mai reduse, ansamblul fiind o reprezentare grafică a răspândirii Evangheliei către cele patru zări ale pământului.Această versiune ornamentată este aşezată pe un caroiaj care formează, la rândul său, alte patru cruci.
 
Crucea răsăriteană
Crucea de această formă este utilizată în special de Biserica ortodoxă rusă. Bara superioară reprezintă forma abreviată a inscripţiei "INRI" care a fost aşezată deasupra capului lui Iisus Hristos din ordinul lui Pilat. Semnificaţia barei inferioare înclinate s-a pierdut în negura istoriei.Potrivit folclorului, se spune că Iisus Hristos ar fi avut un picior mai lung; sau, potrivit altei legende, că marele cutremur care s-a produs la moartea Lui a făcut să se încline crucea. O altă explicaţie (probabil şi cea mai corectă) este aceea că, crucea înclinată este reprezentarea crucii Sfântului Andrei. Se consideră că Sfântul Andrei este cel care a introdus creştinismul în Rusia.
Crucea crenelată
Această cruce heraldică evocă crenelurile unei fortăreţe sau ale unui castel, putând fi folosită în această formă ca simbol al "Bisericii militante" (biserica luptătoare, prin contrast cu biserica triumfătoare - adică toţi cei care au urcat la Dumnezeu).
 
Crucea floare-de-crin
Asemănătoare crucii cu motiv floral (prezentată mai jos), această cruce evocă Sfânta Treime şi Învierea.
 
Crucea florală
Capetele în formă de crin ale acestei cruci evocă Sfânta Treime.
 
Crucea grecească
Formă arhaică a crucii, având braţele de dimensiuni egale.
 
Crucea ionică
Este crucea pe care Sfântul Columb a dus-o pe Insula Iona în secolul al VI-lea.
 
Crucea de Ierusalim, a cruciatului, formată din cinci registre
Această formă complexă se compune dintr-o cruce principală, la rândul ei formată din patru cruci în forma literei T, care este o reprezentare simbolică a Legii vechi-testamentare. Cele patru cruci greceşti de dimensiuni mai reduse reprezintă împlinirea Legii prin învăţăturile evanghelice ale lui Iisus Hristos. Unii exegeţi furnizează interpretarea conform căreia ea ar reprezenta activitatea misionară a Bisericii, care a răspândit cuvântul Evangheliilor în cele patru zări ale lumii. Iar alţii susţin că cele cinci cruci ar simboliza cele cinci răni pe care le-a primit Iisus Hristos pe cruce (mâini, picioare şi coastă). Această cruce a apărut pe blazonul lui Godfrey de Bouillon, primul rege al Regatului creştin al Ierusalimului. Ea este integrată în heraldica cruciaţilor.
Crucea latină
Această reprezentare a crucii, şi cea mai răspândită, evocă sacrificiul suprem pe care l-a făcut Iisus Hristos pentru a răscumpăra păcatele omenirii.Crucea este goală pentru a ne aminti de momentul Învierii şi de speranţa în viaţa veşnică.
 
Crucea latină (cu proclamarea)
Iniţialele în alfabet latin simbolizează inscripţia de pe crucea lui Iisus Hristos, scrisă din porunca lui Pilat: "Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum - Iisus din Nazaret, regele iudeilor"
Ioan 19:19 Pilat pregătise o inscripţie care a fost fixată pe cruce. Ea suna astfel: "IISUS DIN NAZARET, REGELE IUDEILOR". 20 : "Mulţi evrei au citit acest semn, fiindcă locul în care Iisus a fost răstignit pe cruce era aproape de cetate, iar semnul a fost scris în aramaică, latină şi greacă". (NIV)
 
Crucea malteză
Cele opt vârfuri exterioare simbolizează regenerarea. Unii susţin că ar reprezenta cele opt virtuţi. Crucea apare pe blazonul Cavalerilor Ioaniţi, aceiaşi care au fost alungaţi de turci din Insula Rodos şi s-au refugiat în Insula Malta .Malta este insula pe care a naufragiat corabia Sfântului Pavel.
 
Crucea Naşterii Domnului
Această cruce în formă de stea aminteşte povestea Naşterii lui Iisus Hristos, anunţând scopul pentru care El s-a întrupat.
 
Crucea pontificală
Această cruce este emblema oficială a papalităţii. Ea nu poate fi folosită decât de Papa însuşi. Se spune că cele trei bare orizontale ar reprezenta cele trei răspântii de pe Golgota. Mult mai probabil, ele simbolizează cele trei direcţii ale autorităţii papale : Biserica, pământul şi cerul.
 
Crucea pătimirii
Capetele ascuţite ale acestei cruci latine reprezintă pătimirea lui Iisus Hristos răstignit pe cruce.
 
Crucea "Patee"
Această cruce este frecvent confundată cu crucea malteză. Este o cruce a Ordinului lui Hristos si are origine templiera. Reprezintă varianta crucii "Patee" inscrisa in patrat.
 
Crucea "Patee" - varianta
Are aceleaşi semnificatii ca si precedenta numai ca esteinscrisa in cerc.
 
Crucea patimilor
Această cruce simbolizează crucea pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Este una dintre crucile care apar pe mantia Cavalerilor Templieri. Se pare ca este crucea pe care le-a fost oferită spre a o purta de catre Papa Eugeniu in 1146.
 
Crucea templieră
Cruce care apare pe scutul cavalerilor templieri si pe pânzele corabiilor Ordinului. Crucea apare aplicată pe rasa calugarească care se afla sub mantia de cavaler.
Crucea patriarhală
Această cruce ecleziastică purtată de patriarhi apare frecvent reprezentată în arta creştină. Bara superioară simbolizează inscripţia plasată pe cruce de Pilat. A fost adoptată de cardinali şi de episcopi ca semn distinctiv al rangului în ierarhia bisericească.
 
Crucea episcopală (Pommee)
Capetele în formă de măr simbolizează roadele vieţii creştineşti. Fiindcă acest motiv era reprezentat pe veşmintele preoţeşti în perioada creştinismului timpuriu, crucea în această formă este uneori denumită cruce episcopală.
 
Crucea Sfântului Andrei
Potrivit tradiţiei, Sfântul Andrei a simţit că este nedemn să fie răstignit la fel ca Domnul Dumnezeul său, astfel încât el a implorat să i se facă o cruce de formă diferită. Crucea Sfântului Andrei este un simbol al umilinţei, al pătimirii şi al martiriului.
 
Crucea în T
Crucea de forma literei T din alfabetul grecesc este cea mai simplă dintre toate cruciformele. Este frecvent folosită drept cruce a profeţiei, sau cruce vechi-testamentară, fiindcă reprezintă semnul pe care, conform tradiţiei, l-au făcut israeliţii cu sângele mielului jertfit pe stâlpii din Egipt în noaptea dinaintea trecerii miraculoase a mării. Crucea de forma literei T este frecvent reprezentată în chip de stâlp pe care a ridicat Moise şarpele de aramă în pustia Egiptului.
 
Crucea triumfului Împărăţiei lui Iisus Hristos pe pământ
Această cruce simbolizează triumful şi venirea Împărăţiei lui Iisus Hristos. Este frecvent întâlnită în arta religioasă creştină, fiind reprezentată în vârful sceptrului purtat de Iisus Hristos care domneşte cu slavă peste Împărăţia Sa.
 
 
NON NOBIS DOMINE NON NOBIS,SED NOMINI TUO DGLORIAM!
Sursa: primit pe mail
 

Apasarea cu degetul - Un remediu rapid impotriva durerilor


 
Apasarea cu degetul - Un remediu rapid impotriva durerilor

DEPRESIA


Se spune ca in maximum douazeci de ani va fi boala cea mai raspandita de pe pamant. Boala nemultumirilor noastre. Rapid, in doar cateva zile sau saptamani, un om plin de energie si elan vital isi pierde interesul pentru toate componentele vietii: munca il plictiseste, familia il oboseste, distractiile i se par lipsite de interes. Apoi urmeaza un intreg cortegiu de suferinte fizice: senzatie de sufocare, nod in gat, frisoane si transpiratie abundenta etc. Incet-incet, se instaleaza o oboseala ce apare la cel mai mic efort fizic sau intelectual. Simpla idee de a cauta o solutie de iesire din criza pare de neimaginat. Memoria se topeste, iar viata familiala, sociala si profesionala se altereaza. Prima tendinta este de a recurge la medicamente, mai ales la tranchilizante. Dar luate frecvent, ele isi epuizeaza efectul.
Medicina orientala
 
Atunci dozele sunt sporite, se adauga alte medicamente, dar ele nu fac decat sa accentueze starea de neputinta. E de la sine inteles ca o afectiune atat de complexa, care implica intreg organismul, nu poate fi vindecata cu apasarea pe un singur punct. Din fericire, exista o serie intreaga de zone care, stimulate, aduc rapid usurarea, fara efecte secundare nocive.
Cum procedam?
Intindeti-va confortabil pe pat si masati-va cu degetul mare pliul palmei (locul unde se indoaie, formand o linie) de la mana opusa. Incepeti masajul dinspre partea de unde se afla pulsul catre exterior, prin presare, punct de punct, sau prin executarea de mici miscari de rotatie, apoi procedati la fel si in sens invers. Schimbati mainile.
Masati-va cu varful degetelor linia mediana care strabate stomacul, unind ombilicul cu sternul.
Pentru a termina repriza de presopunctura, reperati punctul cel mai inalt de pe crestet si masati-l energic, prin mici miscari circulare executate imprejurul sau.
Exercitiile trebuie repetate de mai multe ori pe zi. Veti simti o senzatie benefica de usurare, care va va ajuta sa faceti fata cu brio crizelor de depresie.DIAREE
Medicina orientala
 
Pe langa faptul ca este dezagreabila, diareea poate sa semnifice o afectiune foarte grava, mai ales prin consecintele ei: pierderea unei mari cantitati de lichid si elemente minerale, care pune organismul in pericol. Nici cu cauzele nu e de glumit. Daca uneori e vorba doar de o proasta digestie sau de o infectie pasagera, alteori de vina poate fi un agent foarte virulent, ca de pilda virusul dizenteriei sau al holerei, care are o revenire spectaculoasa in ultimul timp. In ce-i priveste pe chinezi, ei izbutesc sa vindece aceasta maladie periculoasa, prin simpla practicare a presopuncturii, executata pe un singur punct, de mai multe ori pe zi. E ceea ce va recomandam si dvs.
Cum procedam?
Punctul respectiv se afla la o palma sub genunchi, usor catre exterior, la jumatatea distantei dintre fluierul piciorului (tibie) si peroneu. Se apasa de mai multe ori pe zi sau se maseaza cu mici miscari circulare.DURERI DE SPATE
Medicina orientala
 

Cel mai des se confrunta cu ele persoanele care fac munci de birou si stau mult timp asezate pe scaun, in fata masinii de scris sau a calculatorului, ori cei care practica munci ce se fac stand mult timp in picioare. Fie ca sunt dureri ascutite, care apar brusc, atunci cand ridicam un obiect prea greu, fie ca sunt cronice, ele otravesc viata de zi cu zi a milioane de oameni. Din fericire, si in cazul lor exista un punct pe dosul palmei, care, folosit, aduce repede usurarea durerii.
Cum procedam?
Punctul de acupresura se afla pe dosul mainii, in prelungirea spatiului care separa degetul mic de inelar, in partea de sus a acestui loc, in unghiul format la intalnirea celor doua oase. Masati-l prin presare sau apasare in cerc.CRIZA DE FICAT


In situatia nedorita cand dupa revelion sau o petrecere va treziti cu gura amara, cu capul greu, cu senzatie de voma si ameteli sau, in general, cand va simtiti zona ficatului inflamata, recurgeti la presopunctura. Zona respectiva se afla pe partea de jos a piciorului, catre exterior.
Cum procedam?
Aplicati palma cu degetele lipite deasupra gleznei, astfel ca degetul mic sa fie deasupra osului care iese in afara. Punctul exact se afla intre tibie si peroneu (la apasare veti simti o durere vie). Cautati punctul identic aflat pe celalalt picior. Ambele puncte se apasa concomitent: cu degetele de la mana dreapta apasati pe piciorul stang si invers. Daca punctele au fost bine gasite, in scurta vreme veti auzi galgaitul bilei care se goleste, asa cum au demonstrat examenele radiografice facute in momentul exercitiului. Important: acest punct trateaza toate afectiunile hepato-biliare.DURERI DE GAT
Medicina orientala
 
Atentie! O angina poate fi foarte grava si poate declansa alte boli: meningita, reumatism, boli de rinichi. Adresati-va de urgenta medicului dvs. de familie. Dar pana atunci, usurati-va raul prin presopunctura.
Cum procedam?
Punctul se afla pe degetul mare, partea care da catre degetul aratator. Trageti o linie imaginara pe la baza unghiei si alta pe inaltimea ei. Punctul de acupresura se afla la intersectia celor doua drepte.
Daca va doare gatul pe o singura parte, masati degetul aflat pe aceeasi parte cu locul dureros. Daca va doare tot gatul, masati energic ambele parti ale unghiei, in acelasi timp.INSOMNIE
Medicina orientala
 
Se intampla adesea ca dupa o zi intreaga de munca, cand abia astepti sa te trantesti in pat, in loc sa adormi, incepi sa te zvarcolesti de pe o parte pe alta, fiindca somnul nu vrea sa vina. Sau si mai rau, dupa ce adormi bustean, te trezesti pe la doua-trei dimineata si ramai cu ochii-n tavan. Somnul s-a dus, si micul cinematograf personal incepe sa deruleze ganduri negre, pana ce apar zorii zilei. Repetate vreme indelungata, aceste secvente sunt grave, fiindca se instaleaza mai intai oboseala si dupa aceea depresia. Prima masura este sa intinzi mana dupa un somnifer. Se vand in tone, pretutindeni in lume, dar e o solutie neinspirata. Inexorabil, insomniacul devine un bolnav cronic care forteaza doza de somnifere, adaugand un drog celuilalt... Iata de ce, orice metoda susceptibila de a antrena un somn natural e binevenita. Intre ele, se afla si presopunctura.
Cum procedam?
Sunt doua puncte ce trebuie masate lent. Primul se afla pe extremitatea degetului al doilea de la picior, vis-a-vis de degetul al treilea. Punctul al doilea se afla pe partea interioara a labei piciorului, la baza degetului mare, sub proeminenta osoasa aflata acolo.INTOXICATII CU DROGURI SI MEDICAMENTE


Chinezii s-au confruntat cu problema drogurilor, cu mult inainte ca ea sa apara in Occident. Nu e deci de mirare ca au gasit un "punct" activ in tratamentul intoxicatiilor grave cu opium si derivatii sai. Surprinzator este faptul ca acelasi punct da rezultate si in cazul unor dependente mai "de-ale noastre", ca fumatul si alcoolul. Faptul ca ne putem ajuta singuri in aceasta privinta nu e de lepadat.
Cum procedam?
Punctul atotputernic al tuturor intoxicatiilor, numit de chinezi punctul Drogului, este situat pe partea laterala a capului, exact pe verticala care porneste din cel mai inalt punct al urechii, la trei degete deasupra lui. Este un punct extrem de eficient, atat pentru droguri dure cat si blande: opium, LSD, hasis, medicamente, alcoolism etc.
In ce priveste alcoolismul - mai exista un punct care trebuie stimulat. El se afla exact in varful nasului si e de mare ajutor in caz de betie. Dar atentie, stimulandu-l, el poate declansa si voma.NAS INFUNDAT
Medicina orientala
 
De obicei, nasul se infunda iarna, atunci cand racim. Dar exista si alte afectiuni care provoaca acest disconfort: sinuzita, coriza spasmodica, alergia la fan, care provoaca si iritatii oculare.
Cum procedam?
Primul punct de masaj se afla pe frunte, exact pe linia care trece prin mijlocul ei, deasupra locului unde incepe sa creasca parul. Se gaseste usor, daca prelungiti radacina nasului in sus, in linie dreapta, pana dati de o mica adancitura. Apasati si masati energic.
Alaturi de acest punct esential, exista alte doua puncte secundare, care trebuie folosite atunci cand aveti o singura nara infundata. Ele se afla chiar la baza narii. Apasati pe punctul din dreapta, pentru nara dreapta si invers.PALPITATIIO masinarie atat de complexa precum este inima poate sa dea, din cand in cand, si rateuri, ceea ce stiintific se numeste tahicardie sau bradicardie. Mai sunt si extrasistolele, atunci cand inima bate in afara ritmului ei regulat.
Medicina orientala
 
Fireste, interpretarea acestor anomalii se afla in competenta medicului cardiolog, dar in mare, ele se manifesta la fel, la toti pacientii: batai de inima puternice, neregulate, intrerupte de scurte pauze, care declanseaza panica, mai ales cand palpitatiile dureaza ore, devenind o veritabila infirmitate. Si in cazul acesta, presopunctura este de mare folos, fiindca exista un punct anume care actioneaza rapid.
Cum procedam?
Punctul e unic si se afla sub palma, pe pliul acesteia, spre partea degetului mic. Coborati de la radacina degetului mic catre indoitura palmei si cautati un punct dureros, imediat sub ea, acolo unde se afla o mica protuberanta. Masajul este de mare efect. In circa 2-3 minute, practicat cu varful degetului mare, prin apasare cat mai puternica, intrerupe absolut sigur palpitatiile si tahicardia. 
Sursa: primit pe mail
 

vineri, 12 aprilie 2013

Reteta nemuririi a fost descoperita?
Specialisti din intreaga lume au cercetat zeci de ani fiecare particica a vietii noastre si au ajuns la concluzia ca nu doar "genele bune" NE tin sanatosi pana la 100 de ani, ci si cateva alte mici obiceiuri. Afla care sunt acestea!
 • 01. Mananca mai multa coaja de Paine. Ea contine de pana la opt ori mai multa lizina, antioxidant care lupta impotriva cancerului, decat miezul.
 • 02. Fa sport cu greutati. Universitatea Michigan a demonstrat ca barbatii care fac antrenament de forta regulat si-au scazut cu opt puncte presiunea diastolica. Indeajuns pentru a reduce cu 40% riscul de atac cerebral si cu 15% pe cel de infarct!
 • 03. Liber la ulei de masline si otet. Pune in salata sau in mancare oricat vrei! Cu ajutorul lor vei reduce riscul de cancer, imbatranirea prematura, obezitatea si diabetul.
 • 04. Ia un supliment de magneziu zilnic. Vei fi cu 40% mai putin predispus la deces produs de orice fel de afectiune fizica.
 • 05. Bea opt pahare de apa pe zi, spun cei de la Universitatea Loma Linda. Specialistii au descoperit ca "bautorii de apa" sunt cu 55% mai putin predispusi imbolnavirilor de orice natura.
 • 06. Mananca zilnic un grepfruit rosu si, pe cat de Des posibil, fructe de padure. Aminoacizii si antioxidantii din ele te vor ajuta sa previi cancerul si bolile mentale.
 • 07. Razi mai mult. Alege o comedie, in locul unui film de actiune sau horror, deoarece o ora de ras iti relaxeaza corpul si mintea indeajuns incat sa se regenereze dupa atacurile de stres.
 • 08. Casatoreste-te. Contrar multora care vad viata de familie un iad, specialistii au demonstrat ca persoanele casatorite au o rata de deces mult mai apropiata de parametrii normali, decat cei care au ales burlacia! Prin urmare, datorita confortului psihic si protectiei partenerului de viata, casatoritii traiesc mai mult.
 • 09. Nu mai duce boala pe picioare. Cei care isi pun sanatatea pe locul doi si nu se menajeaza in perioada cronica a unei raceli sau altei boli sunt de doua ori mai predispusi la atacuri de cord fatale si la complicatii serioase ale afectiunilor. Daca esti racit, ramai in pat!
 • 10. Savureaza doua cesti de cafea pe zi, daca vrei sa previi cu pana la 55% aparitia infarctului sau a bolilor cardiovasculare.
 • 11. Stinge focul din stomac. Daca suferi Des de usturimi in piept, mergi la medic si trateaza-te. Aceste arsuri slabesc puterea inimii, spun specialistii de la International Journal of Cardiology.
 • 12. Parfumeaza-ti dormitorul cu iasomie sau trandafir, pentru a avea un somn linistit. Cei care nu se odihnesc corespunzator sunt mult mai predispusi bolilor de inima, mentale si diabet.
 • 13. Nu sari de trei pahare de alcool pe zi. Expertii de la Harvard spun ca aceasta este reteta ideala pentru o sanatate curata.
 • 14. Mananca cinci portii de legume si fructe pe zi.Sanatatea ta va fi intacta chiar si la varsta de 100 de ani!
 • 15. Fii relaxat. Oamenii stresati traiesc cu 20 de ani mai putin decat un om cu o stare psihica normala.Daca adaugam si fumatul la aceasta formula NE putem explica de ce foarte multi oameni sufera decese premature.
 • 16. Nu te mai stresa la munca. 70% dintre sinucigasi au ales sa-si ia viata din cauza stresului de la serviciu. Alege sa fii calm si sa nu iei problemele de lucru acasa. Astfel te vei feri de multe boli mentale.
 • 17. Fa miscare in aer liber si ia-ti un catel care sa te motiveze! Vei reduce orice forma de depresie pana la 100%, iar corpul tau se va simti cu 50% mai bine!
 • 18. Mananca ciocolata neagra, chiar daca esti la regim. Nu va avea efect negativ asupra dietei tale, iar partea buna este ca patru grame de cacao sporesc eficacitatea inimii cu 33%!
 • 19. Bea ceai de menta. Contine antioxidanti puternici care reduc cu 60% inflamatiile organelor si previn aparitia diabetului.
 • 20. O ora de somn la pranz face minuni pentru trup si suflet. Efectul lui este imediat, iar remediu pentru boli sau afectiuni mai bun decat somnul nu exista! 
 • Sursa: primit pe mail
 •  

miercuri, 10 aprilie 2013

Numerograma zilei de nastere


 

Pentru a realiza numerograma zilei de nastere este important sa desenezi un tabel cu 3 randuri si 3 coloane, care sa cuprinda toate cifrele de la 1 la 9.
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
Urmatorul pas este sa scrii desfasurat pe hartie data la care te-ai nascut si sa desenezi un nou tabel ale carui casute sa le lasi insa goale.
Treci apoi in fiecare casuta corespunzatoare cate cifre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sau 9 sunt in data nasterii tale.
Astfel, daca te-ai nascut pe data de 16.09.1977, numerograma va arata in felul urmator:
 11
 ---
 ---
 ---
 ---
 6
 77
 ---
 99


Adica, vor fi 2 de 1, 2 de 9, 2 de 7 si un 6.
Cifra 1 - Cifra socializarii
Daca cifra 1 lipseste: Nu ai foarte mare incredere in tine, ceea ce iti va dauna cu siguranta. Daca inveti sa iti descoperi talentele si personalitatea, vei avea parte de multe succese.
Daca ai un singur 1: Cu siguranta esti o persoana careia nu-i este teama de multimi.
Ai talent oratoric si iti gasesti cuvintele cu usurinta. Desi esti un/o extravertit/a in viata sociala, in cea privata, faci greseala de a nu da frau liber sentimentelor.
Esti o persoana perfect constienta de propria valoare, ai un caracter puternic si nu te temi de provocari.
Daca ai doi de 1: Si tu esti un/o bun/a orator/are. In plus, te exprimi cu mare usurinta si in scris, ceea ce ar putea face din tine un/o bun/a jurnalist/a.
Coordonezi foarte bine orice situatie, ai darul de a tine lucrurile sub control. Nu te pierzi usor cu firea si ai multa incredere in tine.
Daca ai trei de 1: Iti place la nebunie sa vorbesti, si o faci excelent. Cifra 1, cea a persoanelor communicative, te caracterizeaza foarte bine. Relationezi minunat cu oamenii. Uneori poti parea prea expansiv/a sau ironic/a. Fii insa atent/a: talentul si inteligenta te pot lasa prada  barfei!
Daca ai patru sau mai multi de 1: Iti doresti sa realizezi prea multe in viata si, din fericire, destinul te-a inzestrat cu multa ambitie.
Daca insa nu realizezi cu succes ceea ce ti-ai propus, cazi in depresie si te simti frustrat/a.
Ai aptitudini de lider, si nu te dai in laturi de a pune osul la treaba.
 
Cifra 2 - cifra intuitiei
Daca cifra 2 lipseste: Nu esti o persoana foarte cooperanta. Uneori nu-i tratezi cu respectul cuvenit pe cei din jur, ceea ce poate naste multe animozitati.
Daca ai un singur 2: Ai o intuitie excelenta. Simtul acesta te ajuta sa iti dai seama cu cine ai de-a face, chiar inainte de a cunoaste foarte bine persoana.
De obicei nu dai gres atunci cand pui cuiva o stampila. Nu te omori dupa lucrul in echipa, iar competitia nu este pe placul tau.
Daca ai doi de 2: Atentie, mai ales la anturajul in care intri! Nu se poate spune despre tine ca ai fi o fire usor influentabila, dar e bine sa te feresti de indivizi care nu pot ajunge sa inteleaga inteligenta ta.
Din nefericire, tu nu prea ai incredere in intuitia ta, adeseori excelenta, care te-ar putea scoate de multe ori dintr-o situatie nefericita.
Daca ai trei sau mai multi de 2: Cel mai teama iti este de faptul ca, ai putea fi perceput/a ca un om slab.
Din aceasta cauza, te camuflezi in spatele unei masti de persoana rece, insensibila. Gresit! Emotivitatea si sentimentalismul nu sunt defecte. Nu-ti place sa fii impins/a de la spate si nici, mai ales, sa ti se spuna ca trebuie sa iei atitudine.
 
Cifra 3 - cifra cunostintelor
Daca cifra 3 lipseste: Nu ai inclinatie catre stiintele exacte,  creativitatea este domeniul tau forte. Cu multa incredere si munca, esti capabil/a de mari succese..
Daca ai un singur 3: Iti place la nebunie sa acumulezi cat mai multe cunostinte.
Esti o persoana spirituala, cu simtul umorului. Esti optimist/a si ii molipsesti si pe altii cu entuziasmul tau.
Ai imaginatie, si daca iti alegi, in profesie, un domeniu in care sa o exploatezi cum trebuie, te poti bucura de un imens succes.
Esti un bun prieten care, la nevoie, isi da si camasa de pe el.
Daca ai doi de 3: Ai grija insa, sa nu o iei pe carari gresite, si sa incepi sa-ti faci in minte tot felul de scenarii apocaliptice.
Uneori esti cam visator/are, ceea ce dauneaza laturii practice a temperamentului tau.
Daca ai trei sau mai multi de 3: Esti preocupat/a de activitatile spirituale. Cu toate astea, nu trebuie sa ignori activitatile care sa te solicite din punct de vedere fizic.
Poti cadea de multe ori prada visarii, si sa pierzi contactul cu realitatea, ceea ce va atrage oprobiul colaboratorilor sau al celor din familie.
 
Cifra 4 - cifra organizarii
Daca cifra 4 lipseste: Te plictisesc toate activitatile de rutina, ceea ce te face sa amani rezolvarea unor probleme..
Este posibil sa ai probleme la serviciu din aceasta cauza.
Daca ai un singur 4: Esti o persoana cu picioarele bine infipte in pamant. Ai spirit practic, esti bun organizator, genul de persoana pe care te poti baza. Tu organizezi concedii, petreceri si evenimente.
Daca ai doi de 4: Nu ti-e teama de munca, ba din contra, te simti in elementul tau abia atunci cand ai ceva de realizat. Ai nevoie de ordine si curatenie in jurul tau, pentru a te simti in regula.
Daca ai trei sau mai multi de 4: Ai talent pentru lucrurile migaloase. Iti place sa faci si sa desfaci cu propriile maini, sa mesteresti prin casa.
Muncesti pana la epuizare, fiind adeptul/a dictonului, "Munca il innobileaza pe om".
Nu uita sa mai iei si pauze, din cand in cand, pentru a nu te epuiza foarte tare.
 
Cifra 5 - cifra curajului
Daca cifra 5 lipseste: De cele mai multe ori, ai nevoie sa fii impins/a de la spate pentru a intreprinde ceva.
Esti precum un taur greoi, care se urneste greu. Nu este vorba de lene, doar de o nehotarare fara margini. Nu stii incotro sa o iei si este mult mai comod sa nu iei decizii.
In cazul in care esti nevoit/a sa treci la fapte, te pierzi cu firea, si iti trebuie putin timp pentru a-ti intra in forma.
 
Daca ai un singur 5: Esti extrem de hotarat/a. Daca ti-ai pus in cap sa faci ceva, nu vei precupeti nici un efort pentru a-ti indeplini misiunea.
Esti in permanenta motivate/a de ceva, fie ca e vorba de beneficii materiale sau sentimentale. Optimismul si abnegatia ta se transmit cu usurinta si altora, pe care reusesti sa-i mobilizezi fara prea mari eforturi.
Restrictiile de orice fel te scot insa din sarite. Putin autocontrol, in astfel de situatii, nu strica, altfel vei avea de suferit in viata sentimentala.
Daca ai doi de 5: Este foarte bine ca esti o persoana ambitioasa si hotarata.
Asta te poate face sa-ti pierzi controlul, si sa ai senzatia ca toata lumea trebuie sa fie la fel de creativa si de inteligenta ca tine.
Nu uita insa ca nu toti oamenii pot fi pe aceeasi frecventa!
Atentie la marea nevoie de libertate care, poate dauna!
Daca ai trei sau mai multi de 5: Esti campionul/ana curajului! Nu-ti este teama sa iti asumi multe riscuri in viata, daca simti ca asta va aduce un pic de prosperitate in familie, sau succes in viata profesionala. Esti in permanenta pe fuga.
 
Cifrei 6 - cifra familiei
Daca cifra 6 lipseste: Nu se poate spune despre tine ca intrega ta existenta se invarte in jurul familiei. Te axezi pe viata profesionala.
Daca ai un singur 6: Pentru tine, din contra, viata de familie este foarte importanta. Cauti mereu echilibrul in viata personala, si te transformi intr-un/o adevarat/a leu/oiaca, daca cineva atenteaza la linistea caminului tau.
Daca ai doi de 6: Esti destul de panicat/a de felul tau, si iti faci griji din orice. Si pentru tine este foarte importanta viata de familie. Esti un/o sot/ie minunat/a si un tata/o mama devotat/a.
Tii minte orice detaliu, lucru care, nu este intotdeauna un mare avantaj.
Daca ai trei sau mai multi de 6: Esti atat de implicat/a in viata de familie, incat uiti de tine aproape mereu.
Desi ai fost inzestrat/a cu talente artistice si creativitate, stilul casnic pe care l-ai adoptat, te impiedica sa te dezvolti pe plan artistic.
Esti foarte grijuliu/e cu copiii tai, si intri in panica usor daca li se intampla ceva..
 
Cifra 7 - cifra increderii
Cifra 7 lipseste: Nu iti place sa ti se dea indicatii. Detesti intruziunea celorlalti in viata ta.
Ai chemare catre spiritualitate, si esti condus/a de un puternic spirit justitiar. Daca vrei sa reusesti in viata, si sa te bucuri de respectul celorlalti, invata sa-i asculti, chiar daca nu esti dispus/a sa le pui in aplicare sfaturile.
Daca ai un singur 7: Esti Toma Necredinciosul.
Din punctul tau de vedere, teoria lui Darwin este perfect adevarata iar divinitatea lipseste cu desavarsire din actul creatiei umane.
Nu prea ai incredere in fortele tale.
Daca ai doi de 7: Ai inclinatie catre ezoterism. Te pasioneaza stiintele oculte, dar ai in acelasi timp o profunda inclinatie catre credinta.
Cauti raspunsuri la tot pasul, si incerci sa patrunzi cu mintea marile taine ale Universului.
Daca ai trei sau mai multi de 7: Faci compromisuri, si te lasi, de cele mai multe ori, pe un plan secundar, in favoarea altora. Ca e vorba de copii, parinti sau partener de viata, tu esti intotdeauna mai putin important/a decat ei.
Ai o mare intelepciune si esti manat/a de fapte bune. Cu toate astea, e posibil sa se profite de pe urma ta. Esti un/o prieten/a loial/a, care are intotdeauna usa deschisa pentru oricine se afla la ananghie.
 
Cifrei 8 - cifra banilor
Daca cifra 8 lipseste: Esti un pic prea generos/oasa si iti place sa arunci cu banii in stanga si-n dreapta.
Nu ar lipsi putin mai multa organizare, pentru a o scoate la capat cu succes.

Daca ai un singur 8: Esti o persoana respectuoasa. Nu uiti ziua de nastere a celor dragi, si nu uiti niciodata sa recunosti meritele celor apropiati, atunci cand esti obligat/a de evidenta.
Esti foarte meticulos/oasa si organizezi orice activitate pana la cel mai mic detaliu.
Daca ai doi de 8: Ai o fire maiestuoasa. Personalitatea ta puternica, ii sufoca uneori pe cei din jur. Cu toate astea, daca este cazul, apreciezi la justa valoare eforturile lor.
Esti o fire materialista si te simti bine doar atunci cand ai o stabilitate financiara. Asta face sa ai un real talent pentru afaceri.
Daca ai trei sau mai multi de 8: Faci bani usor, pentru ca ai chemare catre afaceri. Putin echilibru nu ar strica insa.
Asta daca nu vrei sa te transformi intr-un Hagi Tudose.
In cazul tau, averea nu face din tine un mare filantrop, ci te transforma intr-un/o zgarcit/a.
 
Cifrei 9 - cifra rationala
Daca cifra 9 lipseste: Esti cu capul in nori! Ai nevoie de mai multa atentie, sau de prezenta unei persoane pragmatic, pentru a te aduce cu picioarele pe pamant.
Daca ai un singur 9: Esti o persoana cooperanta, si pacifista. Nu-ti place zgomotul, nu suporti nici dezbinarea. Esti adepta bunei intelegeri.
Ai o fire usor idealista, care te face sa mai pierzi, din cand in cand, contactul cu realitatea.
Daca ai doi de 9: Orice faci, treci mai intai prin filtrul gandirii. Pui mare accent pe capacitatile tale intelectuale. Cu toate astea, din cauza personalitatii tale dramatice, te transformi uneori intr-o Anna Karenina moderna.
Nu lasa emotivitatea sa te domine!
Daca ai trei sau mai multi de 9: Esti genul de persoana in stare sa adune toti cateii si persoanele fara adapost de pe strada. Te sensibilizeaza suferinta altora, si ti-ai dori sa ai atata putere, incat sa-i poti ajuta pe toti.
Cu toate astea, fiind un om bun, unii semeni profita de tine.
Sursa: primit pe mail